קישורים ללא כישורים

מי שמבקש להתקבל לעבודה בחברה הממשלתית להגנת הפרט, רצוי מאוד שיהיו לו הקשרים המתאימים. בבדיקה של אומ"ץ התגלתה "קומבינה" שורה של מינויים, רובם מהשנה האחרונה, אשר נעשו לפי בקשה או המלצה של אנשי ה-***. שרים ממפלגות אלה עמדו בראש משרד ה-***, האחראי על החברה, משנת **** ועד היום - כשרוני, קשרוני ובבוני.

בתגובת החברה נמסר על שורה ארוכה של מינויי בכירים מהתקופה שבה כיהנו קומבינטור כיו"ר החברה וקומבינה כמנכ"לית - חלקם אנשי צבא המקורבים לפוליטרוק. לטענת החברה, בתקופת כהונתה של המנכ"לית הנוכחית, שימפנזה, נעשה מינוי אחד בלבד.

תופעת סידור הג'ובים למקורבים ואנשי המפלגה היא מגפה של ממש, הקיימת בכל החברות הממשלתיות. התופעה אינה חדשה, שכן החלה עוד לפני כהונת אנשי ה-***. בחלק מהמקרים, האדם שמונה אכן מתאים לתפקיד וייתכן שהיה עשוי לקבל את העבודה בכל מקרה. ואולם אין זה מצדיק את תרבות המינויים שהתפתחה בחברה הישראלית. זו השחיתות בהתגלמותה.